Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ

Φέτος στο πρώτο τρίμηνο στα πλαίσια υλοποίησης της επιμόρφωσης “β΄επιπέδου για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη”, εφαρμόστηκε στην τρίτη τάξη στο Γ1 τμήμα, το εκπαιδευτικό σενάριο “ Ο τόπος μας μια ζωγραφιά… Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σπουδών αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά στην γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος, την  παραγωγή γραπτού λόγου ,τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την διαχείριση της πληροφορίας εντοπίζοντάς την μέσα από το διαδίκτυο και αξιοποιώντας τη .Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία   με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  χρησιμοποιώντας :

 • Το «Ψηφιακό Σχολείο»
 • Λογισμικά γενικής χρήσης:επεξεργαστής κειμένου Word, λογισμικό γραφικών RNA, λογισμικό επεξεργασίας κινούμενης εικόνας με ήχο Windows Movie Maker
 • Σύστημα Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (XMind)
 • Το διαδίκτυο
 • Προσωπικό ιστολόγιο
 • Λογισμικά οπτικοποίησης και προσομοίωσης ( Google earth/maps, πολυχάρτες)
 • Υπηρεσία δημιουργίας ερωτηματολογίου με επεξεργασία στατιστικών αποτελεσμάτων Google forma

Το σενάριο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος ,της Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. Διδακτικοί στόχοι Α .Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Οι μαθητές θα πρέπει:

 • Να προσεγγίσουν την ποικιλία του φυσικού τοπίου της Ελλάδας μέσα από φωτογραφίες και προσωπικές εμπειρίες
 • Να προβληµατιστούν για το ρόλο του φυσικού περιβάλλοντος στην επιλογή του τόπου και του τρόπου διαµόρφωσης και ανάπτυξης των οικισµών.
 •  Να συγκρίνουν κατοικίες
 • Να διακρίνουν τα δημιουργήματα της φύσης από τα δημιουργήματα του ανθρώπου.
 • Να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά σημεία από την επέμβαση του ανθρώπου στη φύση.
 • Να προτείνουν τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Να ασκηθούν στη χρήση χαρτών.
 • Να  χρησιμοποιήσουν συμβολικές αναπαραστάσεις στις δραστηριότητες του διαδραστικού βιβλίου.
 • Να κάνουν χρήση συγκεκριμένων γεωγραφικών όρων ονομάζοντάς τους
 • Να αναγνωρίζουν στο γεωμορφολογικό χάρτη τους γεωγραφικούς όρους.

Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών Οι μαθητές:

 •  Να ασκηθούν στην αναζήτηση μέσα στο ψηφιακό βιβλίο και στο διαδίκτυο (ψηφιακό λεξικό).
 • Να δημιουργήσουν συνεργατικά κείμενα στον επεξεργαστή κειμένου
 • Να δημιουργήσουν ένα τοπίο με το πρόγραμμα ζωγραφικής
 •  Να δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη που να καταδεικνύει τις ασχολίες των κατοίκων σε ορεινούς, πεδινούς και παραθαλάσσιους τόπους
 •   Να παρουσιάσουν  τις εργασίες τους συνολικά(πρόγραμμα παρουσίασης)
 •   Να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δημιουργίας ερωτηματολογίου με επεξεργασία στατιστικών αποτελεσμάτων Google forma

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Οι μαθητές:

 •  Να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν ώστε να επιτύχουν τους προτεινόμενους στόχους
 •   Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη την κριτική τους ικανότητα και ασφαλώς τη φαντασία τους
 •  Να διασκεδάσουν
 •  Να νιώσουν το αίσθημα της ικανοποίησης από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Τα φύλλα εργασίας των παιδιών καθώς και οι εργασίες τους παρατίθενται  παρακάτω: Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Μέσα από συζήτηση καθορίζονται οι ρόλοι και επιλέγεται η ονομασία της ομάδας.

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ¨  Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα
ΕΝΑς
. Στην αρχή  προβάλλονται οι εικόνες διαφορετικών τοπίων της Ελλάδας από το  πρώτο κεφάλαιο της ενότητας 2: «Ο τόπος μας» του διαδραστικού βιβλίου μαθητή από το ψηφιακό σχολείο. Οι μαθητές με έναυσμα τις εικόνες αυτές καλούνται να παρουσιάσουν τον τόπο καταγωγής τους ή άλλους τόπους που έχουν επισκεφτεί. Στη συνέχεια στρέφονται στον υπολογιστή της ομάδας τους  στην οθόνη του οποίου  προβάλλεται το 1ο φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες: α) Παρατήρηση εικόνων από διάφορα τοπία της Ελλάδας,β) Κατάταξη εικόνων από διάφορα τοπία στις κατηγορίες: ορεινά, πεδινά, παραθαλάσσια, γ) Παρατήρηση τοπίων των τριών αυτών κατηγοριών τοπίων και καταγραφή των χαρακτηριστικών τους.

ς

Δείτε κάποια αποτελέσματα από τις εργασίες των μαθητών!

φώτο τόπος

 

2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Πόλεις και χωριά του τόπου μας

πόλεις

Οι μαθητές  στο 2ο κεφάλαιο της ενότητας  αντλούν πληροφορίες  σχετικά με τις ασχολίες των κατοίκων  διαφόρων περιοχών. Κατόπιν στρέφονται  στον υπολογιστή της ομάδας τους  στην οθόνη του οποίου  προβάλλεται το 2ο φύλλοεργασίας το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες. Οι μαθητές έχοντας εξοικειωθεί με το λογισμικό χαρτογράφησης (XMind) αναπαριστούν τις κατηγοριοποιήσεις των ασχολιών των κατοίκων ορεινώνπεδινών καιπαραθαλάσσιων τόπων σε έναν εννοιολογικό χάρτη. (1η δραστηριότητα) . Κατόπιν επιλέγουν τους  υπερσυνδέσμους της 2ης δραστηριότητας και βλέπουν εικόνες από κατοικίες από διάφορες περιοχές. Στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγουν τους υπερσυνδέσμους της 3ης δραστηριότητας και βλέπουν βίντεο από το you tube όπου παρουσιάζονται δραστηριότητες γεωργίας, αλιείας και κτηνοτροφίας. Τέλος οι μαθητές γνωρίζουν το λογισμικό γραφικών (RNA) και αφού πειραματιστούν για λίγο ζωγραφίζουν διάφορα τοπία. (4η δραστηριότητα) Εκτυπώνουν τις εργασίες τους, οι οποίες αναρτώνται στο φελλοπίνακα της τάξης.  

DSC08548DSC08549

 • Εικόνες από ασχολίες των κατοίκων των περιοχών αυτών.

ξυλοκοποςβοσκοςτυροκομοςψαράς

3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
δημιουρ
Με την καθοδήγηση του 3ου φύλλου εργασίας οι μαθητές  μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου βλέπουν εικόνες από αλλαγές στην επιφάνεια της Γης που έχει κάνει η φύση ή ο άνθρωπος. (1η δραστηριότητα)  Στη συνέχεια επιλέγουν τον υπερσύνδεσμο της  2ης δραστηριότητας και παρακολουθούν ένα εντυπωσιακό βίντεο από το you tube όπου παρουσιάζονται ορισμένες από τις σπουδαιότερες ανθρώπινες κατασκευές. Κατόπιν συμπληρώνουν ένα κουίζ. (3η δραστηριότητα). Τέλος δημιουργούν ένα έγγραφο στο WORD επιλέγοντας  ένα από τα δύο μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας: την Αττική οδό ή το Διεθνή Αερολιμένα: «Ελευθέριος Βενιζέλος»  

αεροδρομιο

ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΜΑΣ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
 ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
 ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
 ΕΝA MEΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον”
ενδιαφερ
Το διαδραστικό βιβλίο χρησιμοποιείται και  πάλι σαν αφόρμηση προσφέροντας πλούσιο υλικό για ενημέρωση και προβληματισμό. Μας  απασχολεί το περιβάλλον και τα προβλήματά του. Η  1η δραστηριότητα του  4ου φύλλου εργασίας καθοδηγεί τους μαθητές να μπουν στο διαδραστικό βιβλίο και να διαβάσουν κείμενα όπου παρουσιάζονται σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ακολουθεί γόνιμη συζήτηση όπου οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τέλος καλούνται να γράψουν στον επεξεργαστή κειμένου τις προτάσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος. (2η δραστηριότητα)  

ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τρόπους προστασίας περιβάλλοντος
5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ο χάρτης μια εικόνα του τόπου μας”
  χαρτης
Με την καθοδήγηση του 5ου φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου με τη βοήθεια των λογισμικών οπτικοποίησης και προσομοίωσης ( Google earth/maps) παρατηρούν την απεικόνιση μιας περιοχής της Αθήνας σε δύο και τρεις διαστάσεις ( 1η δραστηριότητα),εντοπίζουν περιοχές στο χάρτη , φτιάχνουν τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο (2ηδραστηριότητα) , συμπληρώνουν το υπόμνημα ενός χάρτη (3η δραστηριότητα) και τέλος παρακολουθούν ένα βίντεο από το you tube με μία εντυπωσιακή τρισδιάστατη απεικόνιση της Ακρόπολης.(4η δραστηριότητα) του λογισμικού Google maps

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ”Ένας  χάρτης μας πληροφορεί” (α)

ενας χαρτης

Με την καθοδήγηση του 6ου φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου μέσα από ένα παιχνίδι ανακαλύπτουν τους γεωγραφικούς όρους της ξηράς ( 1η δραστηριότητα), αναζητούν πληροφορίες μέσα από ψηφιακούς πολυχάρτες (2η δραστηριότητα) και βλέπουν βίντεο όπου παρουσιάζονται από ψηλά οι οροσειρές και οι πεδιάδες της πατρίδας μας.(3ηδραστηριότητα)  Τέλος φτιάχνουν με πλαστελίνη προπλάσματα τοπίων όπου απεικονίζονται βασικοί γεωγραφικοί όροι οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης αυτής της ενότητας.(4η δραστηριότητα)  

IMG_3929IMG_3928IMG_3927IMG_3915IMG_3914IMG_3911IMG_3910IMG_3909 

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ “  ”Ένας  χάρτης μας πληροφορεί” (β
)χαρτ
Με την καθοδήγηση του 7ου φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο  διαδραστικό  βιβλίο όπου μέσα από ένα παιχνίδι ανακαλύπτουν τους γεωγραφικούς όρους της θάλασσας ( 1η δραστηριότητα), μαθαίνουν για τη διώρυγα της Κορίνθου παρακολουθώντας μία παρουσίαση ( 2η δραστηριότητα), και παρακολουθούν βίντεο όπου παρατηρούν από ψηλά τις ελληνικές θάλασσες ( 3ηδραστηριότητα). Τέλος φωτογραφίζουν τα  προπλάσματά  τους και φτιάχνουνμια παρουσίαση στο Windows Movie Maker. ( 4η δραστηριότητα).

7ο φύλλο εργασίας movie maker

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ανασκόπηση ενότητας Ο τόπος μου
 “ο τοπ
Με την καθοδήγηση του 8ου  φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου μέσα από ένα παιχνίδι ξαναθυμούνται τους γεωγραφικούς όρους της ξηράς και της θάλασσας ( 1η δραστηριότητα), αντιστοιχίζουν τα σύμβολα του υπομνήματος ενός χάρτη με τις ερμηνείες τους και ασκούνται σε παιχνίδι μνήμης με τα σύμβολα του χάρτη ( 2η δραστηριότητα). Τέλος συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο με επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός σε Google forma και το έχει αναρτήσει στο  ιστολόγιό του.  

8ο φύλλο εργασίας

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ:
 ΣΟΥΠΕΡ ΟΜΑΔΑ
 ΑΠΙΘΑΝΟΙ    

 

Advertisements

Βοτανα και αρωματικα φυτα προγραμμα ευελικτης Γ2 ταξης

Παρουσίαση αρωματικών φυτών

ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ  slideshow

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙΑ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΑ  ΔΙΚΑ  ΣΑΣ
Με δενδρολίβανο και πράσινο πιπέρι
 1. Πλένετε 3 κλαδάκια δεντρολίβανο και τα σκουπίζετε  καλά με μια πετσέτα.(αντί για δεντρολίβανο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 3 κλαδάκια θυμάρι)
 2. Βάζετε προσεκτικά το δεντρολίβανο μαζί με 7 κόκκους  πιπεριού σε ένα καθαρό γυάλινο μπουκάλι.
 3. Με τη βοήθεια ενός χωνιού γεμίζετε το μπουκάλι  με λάδι .
 4. Κλείνετε το μπουκάλι καλά και το φυλάτε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος για 3 εβδομάδες ανακινώντας το κατά διαστήματα.

Με δάφνη ,γαρίφαλο και κανέλα

 1. Πλένετε 4 φύλλα δάφνης και τα σκουπίζετε καλά με μια πετσέτα.
 2. Βάζετε σε ένα καθαρό γυάλινο  μπουκάλι τη δάφνη ,μια κουταλιά γαρίφαλα,2 ξυλάκια κανέλας και γεμίζετε το μπουκάλι με ελαιόλαδο.
 3. Κλείνετε καλά το μπουκάλι και το φυλάτε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος για 20 μέρες.
 4. Μόλις το ανοίξετε το μεταγγίζετε σε άλλο μπουκάλι και αφαιρείτε τη δάφνη ,το γαρίφαλο και τη κανέλα
 5. Είναι ιδανικό για να μαρινάρετε κρέας ή να το προσθέσετε σε βραστό κρέας.

Με βασιλικό και σκόρδο

 1. Πλένετε 1/2 φλιτζάνι φρέσκα  φύλλα βασιλικού και τα σκουπίζετε καλά με μία πετσέτα.
 2. Τον βάζετε σε ένα μπουκάλι με 2 σκελίδες σκόρδο και το γεμίζετε με ελαιόλαδο.
 3. Κλείνετε καλά το μπουκάλι και το φυλάτε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος για 2 εβδομάδες ανακινώντας το ανά διαστήματα.
 4. Ανοίγετε το μπουκάλι σουρώνετε το ελαιόλαδο ,το βάζετε σε άλλο μπουκάλι και είναι έτοιμο.
 5. Είναι ιδανικό για μακαρόνια, σαλάτα,ρύζι ,παξιμάδια και για ωμές και βραστές σαλάτες.

tip

Μπορείτε φυσικά να αυτοσχεδιάσετε και να φτιάξετε με τον ίδιο τρόπο αρωματικά ελαιόλαδα χρησιμοποιώντας και άλλα είδη βοτάνων και μπαχαρικών που σας αρέσουν. Εδώ βλέπετε τις δικές μας δημιουργίες!!! IMG_4173 IMG_4174 IMG_4176IMG_4175

ΦΤΙΑΞΤΕ  ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΞΥΔΙΑ

 

ξυδι

Δεν υπάρχει πιο εύκολο και πιο φθηνό από το να φτιάξετε ένα αρωματικό ξύδι με βότανα. Εσείς διαλέξτε απλά το ξύδι και τα  βότανα  που αγαπάτε και εμείς θα σας περιγράψουμε  την διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Με σκόρδο και αρωματικά φυτά

 1. 1/2 λίτρο ξύδι από κόκκινο κρασί
 2. 6 σκελίδες σκόρδο
 3. 1 κουταλιά σούπας σπόροι άσπρου πιπεριού
 4. 2 κλωνάρια θυμάρι ή δάφνη ή δενδρολίβανο ή ρίγανη

Βάζουμε στο μπουκάλι όλα τα υλικά και στο τέλος προσθέτουμε το ξύδι. Με δυόσμο και  κανέλα

 • 1/2 λίτρο ξύδι από κόκκινο κρασί
 • 2 κλωνάρια  δυόσμο
 • 2 ξυλαράκια  κανέλας
 • 1 κουτάλι σούπας σπόροι κόκκινου πιπεριού

Βάζουμε στο μπουκάλι όλα τα υλικά και στο τέλος προσθέτουμε το ξύδι.

ΦΥΣΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

  Προσθέστε άρωμα στο σπίτι σας χρησιμοποιώντας νερό που σιγοβράζει εμποτισμένο με μπαχαρικά, βότανα και φρούτα .Αποθηκεύστε τα βαζάκια σας στο ψυγείο για 1-2 εβδομάδες

ΥΛΙΚΑ

ΦΡΟΥΤΑ: πορτοκάλια, λεμόνια, λάιμ κομμένα σε φέτες ή μόνο οι φλούδες τους ΒΟΤΑΝΑ : δεντρολίβανο, θυμάρι, φύλλα δάφνης ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ: ξυλάκι κανέλας, γαρίφαλα, μοσχοκάρυδο, αστεροειδή γλυκάνισο, μπαχάρι. ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑβανίλιας, πικραμύγδαλου ,μέντας ΚΛΑΔΙΑ: πεύκου, κέδρου ή άλλων αρωματικών κλαδιών

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ

 • πορτοκάλι, κανέλα και μπαχαρικά:1 πορτοκάλι, 2 ξυλάκια κανέλας, 1/2 κουτάλι  σούπας γαρίφαλα, 1/2 κ.σ.  μπαχάρι ,1 αστεροειδή γλυκάνισο.
 • λεμόνι, δενδρολίβανο και βανίλια: 3 κλαδάκια φρέσκο δεντρολίβανο,2 λεμόνια,1 κουταλιά εκχύλισμα βανίλια
 • λάιμ, θυμάρι, μέντα και βανίλια:3 λάιμ,3 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι,1/2κουταλιά σούπας εκχύλισμα μέντας, 1 κουταλιά εκχύλισμα βανίλιας.
 • πορτοκάλι, τζίντζερ και πικραμύγδαλο: 1 πορτοκάλι,3-4 ροδέλες φρέσκο τζίντζερ,1/2 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα πικραμύγδαλου.
 • πεύκο, δάφνη και μοσχοκάρυδο: 2-3 κλαδάκια πεύκου,3-4 φύλλα δάφνης ,1 ολόκληρο μοσχοκάρυδο και λίγο τρίμμα από αυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βάλτε τα υλικά που θέλετε σε ένα βαζάκι με καπάκι και καλύψτε τα με νερό. Στη συνέχεια έχετε τρεις επιλογές:

 1. Να σιγοβράσετε το περιεχόμενο στο μάτι της κουζίνας
 2. Να τοποθετήσετε το ζεστό υγρό σε κεραμική συσκευή ρεσό (με κερί) ή slow cooker(μικρό μάτι με πρίζα) και να προσθέτετε νερό όταν εξατμίζεται.
 3. Αφού το έχετε ζεστάνει το μίγμα το βάζετε πάνω στο καλοριφέρ ή στην καφετιέρα φίλτρου ώστε να διατηρείται ζεστό και να αναδύει τα αρώματά του.

Θαυμάστε και τα δικά μας αρωματικά.Δεν είναι τέλεια; IMG_4180 IMG_4181 IMG_4185

  Φτιάξαμε και ετικέτες για τα βάζα μας!!

DSC08550

ΦΤΙΑΧΝΩ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ

Αρωματικό τσάι του βουνού με αρωματικά βότανα

Αρωματικό τσάι, που είναι ό,τι πρέπει για τις κρύες μέρες και  για το κρυολόγημα . Εάν προσθέσουμε μέλι αντί για ζάχαρη είναι βάλσαμο για το λαιμό.

 ΥΛΙΚΑ
 • Τσάι του βουνού
 • χαμομήλι
 • φασκόμηλο
 • δυόσμο αποξηραμένο
 • νερό
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε μια χούφτα τσάι του βουνού , λίγο λιγότερη ποσότητα χαμομήλι ,λίγο φασκόμηλο και το δυόσμο.
 
IMG_4103
Το αφήνουμε να βράσει.
Το προσφέρουμε με ζάχαρη ή με μέλι.
Για κρύωμένους, βάζουμε πάντα μέλι και μια ασπιρίνη. Ναι, καλά ακούσατε και μια ασπιρίνη.
Μόλις λιώσει η ασπιρίνη, το ανακατεύουμε και το πίνουμε. Από τα καλύτερα γιατρικά για το
κρύωμα. Μαλακώνει τον ερεθισμένο λαιμό.
 
Πάρτε μια γεύση από το τσάι που φτιάξαμε στην κουζίνα του σχολείου μας!!!
IMG_4104 IMG_4107IMG_4101 IMG_4105IMG_4102 IMG_4106
Ψάξαμε ακόμα  και βρήκαμε παροιμίες που αναφέρονται σε αρωματικά φυτά και τις γράψαμε πάνω σε λουλούδια της γλάστρας.Βρήκαμε και στίχους από τραγούδια και ποιήματα  με βότανα και αρωματικά και τα καταγράψαμε στα πράσινα φύλλα λουλουδιού.

ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ  slideshow

IMG_4137
Τα ζωγραφίσαμε  κιόλας!!!
IMG_4228 IMG_4230 IMG_4231 IMG_4233 IMG_4234 IMG_4241 IMG_4242DSC08511
IMG_4243

Φτιάξαμε αφίσες για τα φυτά που μάθαμε!

IMG_3990 IMG_3991IMG_3992 IMG_3994IMG_3995IMG_4108
IMG_4245

Βότανα από την αρχαιότητα έως σήμερα…-Μύθοι και πραγματικότητα

 Δεντρολίβανο (Rosmarinum officinalis)

δεντρολίβανο
Στην αρχαιότητα το δεντρολίβανο θεωρούνταν ελιξίριο της νεότητας , σύμβολο ομορφιάς και λέγετε μάλιστα ότι ο θάμνος ήταν το δώρο της θεάς Αφροδίτης στους ανθρώπους. Οι μαθητές φορούσαν στεφάνια από δεντρολίβανο στο κεφάλι γιατί έχει διεγερτικές ικανότητες και αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος. Οι Ρωμαίοι κρατούσαν πάντα ένα κλαράκι Δεντρολίβανου κατά την διάρκεια τελετών και θρησκευτικών εορτών, μιας και θεωρείτο πως εξασφαλίζει ευτυχισμένη ζωή και ειρήνη μετά θάνατο. Το δεντρολίβανο είναι εξαίρετο διεγερτικό και τονωτικό. Πολύτιμο σε σωματική και πνευματική υπερκόπωση. Είναι καλό αποχρεμπτικό και χρησιμοποιείται σε χρόνιες βρογχίτιδες, γρίπη, κοκίτη και άσθμα
. Λεβάντα (Lavandula officinalis) ??????????????????
Μύθοι λένε ότι η λεβάντα δεν είχε άρωμα μέχρι την στιγμή που η Παναγία άπλωσε τα φασκιά του βρέφους Ιησού Χριστού πάνω σ’ ένα θάμνο λεβάντας. Από θαύμα, όταν τα μετακίνησε από τον θάμνο η λεβάντα πήρε ένα μεθυστικό άρωμα! Από τότε η Παρθένος Μαρία έπλενε τα φασκιά του Ιησού Χριστού με νερό αρωματισμένο με λεβάντα. Επίσης λέγεται πως η βασίλισσα Κλεοπάτρα χρησιμοποιούσε αυτό το μαγευτικό άρωμα για να ξελογιάσει τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Αντώνιο. Σήμερα η λεβάντα χρησιμοποιείτε για να ανακουφίζει από ημικρανίες, πονοκεφάλους, ιλίγγους και να διώχνει την αϋπνία. Ένα φλιτζάνι τσάι πριν τον βραδινό ύπνο ρυθμίζει το κυκλοφορικό και λιγοστεύει την ταχυπαλμία.
Φασκόμηλο (salvia officinalis)
Μια Αγγλική παροιμία λέει όποιος δεν θέλει να πεθάνει να τρώει φασκόμηλο τον Μάη .Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν το Φασκόμηλο σαν γενικό τονωτικό του μυαλού και του σώματος. Οι Κινέζοι ήταν ευτυχείς ανταλλάσοντας την τριπλάσια ποσότητα του καλύτερου τους τσαγιού με το ευρωπαϊκό Φασκόμηλο. Το βοτανολογικό του όνομα salvia προέρχεται από το ρήμα salvare που σημαίνει «σώζω» επί αιώνες το φασκόμηλο εκτιμάτε για τις θεραπευτικές .του ιδιότητες.
Μέντα
Υπάρχει ένας μύθος για τη μέντα στην Ελληνική μυθολογία. Κάποτε η Μίνθη ήταν μία όμορφη νύμφη που ζούσε σε ένα βουνό της Ηλείας. Ο Θεός του κάτω κόσμου, ο Πλούτωνας την ερωτεύθηκε σφοδρά. Η Περσεφόνη, η γυναίκα του, ζήλεψε τόσο πολύ, που παρακάλεσε τη μητέρα της Δήμητρα να δράσει. Η Δήμητρα τη μεταμόρφωσε στο ιαματικό μυρωδάτο φυτό της μέντας γιανα βρίσκεται πάντα στο έδαφος.
. ελια
 
Το δάκρυ του Χριστού (Κρητική λαϊκή παράδοση) Τον καιρό που οι Εβραίοι κυνηγούσαν το Χριστό για να τον πιάσουν και να τον σταυρώσουν, βρέθηκε σε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Ζητούσε ησυχία μα οι παράνομοι τον ακολουθούσαν. Όταν έφτασε σε μια ελιά, κάθισε από κάτω κι ακούμπησε το κεφάλι του στον κορμό της για να κοιμηθεί. Όμως ήταν αδύνατο να τον κολλήσει ύπνος. Τότε ξέσπασε σε δάκρυα που σα δροσοσταλιές έσταζαν στη ρίζα της και την πότιζαν. Ποτισμένη με τα δάκρυα του Χριστού είναι ευλογημένο δέντρο, γι’ αυτό και βγάζει λάδι, που νοστιμίζει το φαγητό μας και δίνει φως στα κρεμασμένα καντήλια. Ρούφηξε τα ζεστά δάκρυα του Χριστού που έπεφταν από τα μάτια του αντικρίζοντας την ανθρώπινη αχαριστία. Πιο ευλογημένο δέντρο από την ελιά στον κόσμο δεν είναι άλλο.
Βασιλικός  
O βασιλικός είναι ετήσιο, ποώδες φυτό και κατάγεται από την Ινδία και το Ιράν. Σήμερα, βέβαια, καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του κόσμου και κυκλοφορούν πολλές ποικιλίες του είδους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρήσεις. Η ονομασία «βασιλικός» του αποδόθηκε καθώς, σύμφωνα με θρύλο, φύτρωσε στο σημείο όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό. Άλλωστε ως και σήμερα χρησιμοποιείται στη γιορτή της υψώσεως του Σταυρού. Μια άλλη απόδοση της ονομασίας του οφείλεται στο ότι, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος γύρισε από την εκστρατεία του στις Ινδίες, μεταξύ των άλλων, έφερε και το φυτό του βασιλέως.
 ΘΥΜΑΡΙ
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το θυμάρι δημιουργήθηκε από τα δάκρυα της ωραίας Ελένης και την παρέμβαση των Ολύμπιων Θεών. Το θυμάρι είναι επίσης αφιερωμένο στην θεά του έρωτα, την Αφροδίτη εξ’αιτίας της αντίληψης ότι ενίσχυε το πάθος. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο τύραννος των Συρακουσών, ο Διόνυσος ο Πρεσβύτερος οποίος ήταν γνωστός για τα εορταστικά του συμπόσια, συνήθιζε να αρωματίζει με φρεσκοκομμένο θυμάρι τους διαδρόμους και οι καλεσμένοι του κυριεύονταν από ερωτικό πάθος.

Ο μύθος του Απόλλωνας και της Δάφνης

Η Δάφνη ήταν μια νεαρή όμορφη νύμφη, κόρη του ποτάμιου θεού Πηνειού. Ήταν κυνηγός και είχε αφιερώσει τη ζωή της στην Άρτεμη τη θεά του κυνηγιού. Όπως η θεά έτσι και αυτή αρνιόταν να παντρευτεί. Την περιτριγύριζαν πολλοί θαυμαστές αλλά αυτή τους απέρριπτε όλους, ακόμα και τον ισχυρό γιο του Δία τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ερωτεύθηκε την Δάφνη και όταν αυτή αρνήθηκε τις προτάσεις του την κυνήγησε ανάμεσα στα δέντρα. Η Δάφνη φοβήθηκε και προσευχήθηκε στον πατέρα της να την βοηθήσει. Τότε λοιπόν ο πατέρας της της είπε ότι θα την προστάτευε μεταμορφώνοντας την σε δέντρο που θα ρίζωνε στην όχθη του ποταμού του, (την γνωστή μας δάφνη). Όταν ο Απόλλωνας ήρθε ψάχνοντας τη Δάφνη, ο πατέρας της του είπε ότι μεταμορφώθηκε σε δέντρο. Ο Απόλλωνας τότε έκοψε μερικά κλαδιά και έπλεξε ένα στεφάνι σε ανάμνηση της ομορφιάς της και του έρωτά του για αυτήν. Ο Απόλλωνας έκανε τη δάφνη ιερό του φυτό. Καθιέρωσε την απονομή δάφνινου στεφανιού στους πρωταθλητές και σε όσους υπερείχαν σε διάφορα επίπεδα. Στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι οι νικητές στεφανώνονταν με δάφνινο στεφάνι.

Ρίγανη

ριγανη

Τα φυτά του γένους Ορίγανο κατάγονται κυρίως από την περιοχή τnς Μεσογείου. Το όνομα  Ορίγανος προέρχεται από τις λέξεις όρος(‘ βουνό’) και  γάνος(‘ λαμπρότητα, κάλλος ,ευφροσύνη),δηλαδή αυτό που λάμπει στα βουνά ‘.Στην Ελλάδα πλέκεται στο στεφάνι που φοράει το ζευγάρι των νυμφευόμενων. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο βασιλιάς τnς Κύπρου είχε έναν υπηρέτη, τον Αμάρακο, ο οποίος έριξε ένα βάζο με άρωμα. Για τιμωρία, οι θεοί τον μεταμόρφωσαν σε ρίγανη .. Η Αφροδίτη ήταν η πρώτη που φύτεψε το βότανο στον κήπο της. Ο Αριστοτέλης ανέφερε ότι οι χελώνες, όταν καταπίνουν ένα φίδι, τρώνε αμέσως ρίγανη για να μην πεθάνουν. Λόγω αυτού πίστευαν ότι ήταν αντίδοτο στο δηλητήριο. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι αρωμάτιζαν μ ‘ αυτό το φυτό το μπάνιο τους ,τo  χρησιμοποιούσαν στο λάδι του μασάζ και το θεωρούσαν απολυμαντικό

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Βασιλικός
Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρουδιά την έχει, η αγάπη μου κι αν παντρευτεί, την έγνοια μου την έχει.
Βασιλικός κι αν ξεραθεί, πάντα μοσχοβολάει.
Βασιλικός μυρίζει εδώ, μα περιβόλι δε θωρώ.
 Βασιλικός στη γειτονιά κι αγκάθι μες στο σπίτι.
Βασιλικός στην πόρτα μας κι εμείς τον πεθυμούμε.
Γι’ αγάπη του βασιλικού ποτίζεται κι η γλάστρα.
Για χάρη του βασιλικού πίνει η γλάστρα το νερό.
Σε πήρα για βασιλικό κι εσύ βγήκες τσουκνίδα! 
  Μαντζουράνα στο κατώφλι, γάιδαρος στα κεραμίδια
Μαντζουράνα στου κατώι΄να σι δάγκωνα π’ του ζβέρκου.
 Κάλια ρίγανη και αγάπη παρά ζάχαρη και γκρίνια
 Οποίος δεν θέλει να πεθάνει, να τρώει φασκόμηλο το Μάη!!! » 
Μια παλια κινέζικη παροιμία λεει: «Γιατί να πεθαίνουν οι άνθρωποι όταν στον κήπο τους φυτρώνει φασκόμηλο
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
Πράσινος είναι αρισμαρής και κίτρινος ο ανθός του κι απ’ αγαπά και δε θωρεί βαρύς είν’ ο καημός του
Βασιλικό κι αρισμαρί θα βάλω στην ποδιά σου, γιατί εγώ τα αγαπώ τα μάτια τα δικά σου
Αρέσει μου να τα φιλώ τα πράσινά σου μάτια γιατί ‘ναι σαν του δίκταμου* τα πράσινα κλωνάρια *Δίκταμο ή έρωντας.
Αρισμαρί και ρίγανη, φασκομηλιά, φλισκούνι, θύμος, μυρθιά και καντιφές τρυπούνε μου τ’ αρθούνι
Αρισμαρί, βασιλικό θα βάλω στο αυτί μου, να μη μου τηνε κλέψουνε την αγαπητική μου
Βασιλικό και ροζμαρί κι ανθό του γλυκανίσου ο έρωτας τα μάζεψε κι έκαμε το κορμί σου 
Τη μαντζουράνα βράσε την, παντού όπου φυτρώνει

και όπως λένε οι παλιοί, τους  καρδιακούς γλιτώνει.

 Ο δυόσμος είναι κρητικός στα καλιτσούνια μπαίνει

μοσχομυρίζει η γειτονιά και τις καρδιές μαραίνει.

 Θυμάρι ολομύριστο που μέλισσες ταΐζεις

ολόγυρα τον τόπο σου τονε μοσχομυρίζεις.

 Τράβηξε της  ελιάς τα βάσανα.
Ξεφόρτωσε τη την ελιά, να σε φορτώσει λάδι
Βάλε ελιά για τα παιδιά σου και μηλιά για την κοιλιά σου
 
 Το λάδι κι η αλήθεια πάντα βγαίνουν από πάνω
Κάλλιο λάχανα ή ρίγανη με ειρήνη, παρά μπακλαβά με γκρίνια. Κολοκύθια με τη ρίγανη
Βρήκαμε τραγούδια που οι στίχοι τους αναφέρονται σε αρωματικά φυτά και τα ακούσαμε στην τάξη!!! Απολαύστε τα κι εσείς!
Βασιλικός θα γίνω                                                            

Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου, στο παραθύρι σου. Κι ανύπαντρος θα µείνω για το χατίρι σου, για το χατίρι σου.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στης αγάπης µου την πόρτα, το φεγγάρι κάνει κύκλο στης αγάπης µου τον κήπο.

Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ’ τη µάνα σου, κρυφά απ’ τη µάνα σου. Και κάνε πως ποτίζεις τη µαντζουράνα2 σου, τη µαντζουράνα σου.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στης αγάπης µου την πόρτα, το φεγγάρι κάνει κύκλο στης αγάπης µου τον κήπο.

Ο ήλιος βασιλεύει κι η µέρα σώνεται, κι η µέρα σώνεται. Κι ο νους µου απ’ την αγάπη δεν συµµαζώνεται, δεν συµµαζώνεται.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στης αγάπης µου την πόρτα, το φεγγάρι κάνει κύκλο στης αγάπης µου τον κήπο.

ΜΑΡΙΝΑ Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω λουίζα και βασιλικό Μαζί μ’ αυτά να σε φιλήσω και τι να πρωτοθυμηθώ

Τη βρύση με τα περιστέρια των Αρχαγγέλων το σπαθί Το περιβόλι με τ’ αστέρια και το πηγάδι το βαθύ

Τις νύχτες που σε σεργιανούσα στην άλλην άκρη τ’ ουρανού Και ν’ ανεβαίνεις σε θωρούσα σαν αδελφή του Αυγερινού

Μαρίνα πράσινό μου αστέρι Μαρίνα φως του Αυγερινού Μαρίνα μου άγριο περιστέρι και κρίνο του καλοκαιριού

Από τη συλλογή Τα ρω του έρωτα (1973) του Οδυσσέα Ελύτη

Περιγραφή :

Στίχοι: Παραδοσιακό Μουσική: Παραδοσιακό Εκτελέσεις: Ειρήνη Κονιτοπούλου || Γιάννης Πάριος Ωραία που ‘ναι την αυγή όταν γλυκοχαράζει χαρά σε κείνη την καρδιά που δεν αναστενάζει Σγουρέ βασιλικέ μου με φύλλα πράσινα θέλω τον έρωτά σου με χίλια βάσανα Σγουρέ βασιλικέ μου και μαντζουράνα μου εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου

Γιαρέμ γιαρέμ

Με βασιλικό γιαρέμ γιαρέμ και δυόσμο

στόλισ’ ο Θεός γιαρέμ γιαρέμ τον Κόσμο

μα ‘ρθε συννεφιά γιαρέμ γιαρέμ και μπόρα

κι έπεσε κακό γιαρέμ γιαρέμ στη χώρα

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ Ένα πουλί μάνα μου ματζουράνα μου μάνα, ένα πουλί απ’ το χωριό μας, ένα πουλί απ’ το χωριό μας φεύγει για καημό δικό μας. Φεύγει και μάνα μου ματζουράνα μου μάνα, φεύγει και πάει στα ξένα, φεύγει και πάει στα ξένα ξένα και ξενιτεμένα.   ΔΥΟ  ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ  ΔΥΟΣΜΟΣ Τι φιλάς τα χείλη μου που είναι πικραμένα…

Τι κοιτάς τα μάτια μου κι όλο με ρωτάς… Πες μου δεν κουράστηκες να γερνάς για μένα… Για χαμένο έρωτα πάψε να πονάς…

Η ευτυχία στη ζωή… Δυο φυλλαράκια δυόσμος… Ένα ποτάμι είν’ ο καημός… Μια θάλασσα ο πόνος… Τι κρατάς τα χέρια μου κι όλο επιμένεις… Άραγε τι δύναμη κρύβεις στην καρδιά… Πες μου δεν κουράστηκες να με περιμένεις… Για χαμένο έρωτα είναι πια αργά… Η ευτυχία στη ζωή… Δυο φυλλαράκια δυόσμος… Ένα ποτάμι είν’ ο καημός… Μια θάλασσα ο πόνος…

Με  μέντα και  λεβάνταΣ’ ένα συρτάρι της καρδιάς
με μέντα και λεβάντα
θα τα φυλάξω καθαρά
τα ρούχα σου για πάντα

Θα τα φυλάξω καθαρά
τα ρούχα σου για πάντα
σ’ ένα συρτάρι της καρδιάς
με μέντα και λεβάντα


ΣΕ  ΠΟΤΙΣΑ ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ http://www.youtube.com/watch?v=sK8CVp_r4AU&feature=share&list=RDsK8CVp_r4AU Στον άλλο 
Σε πότισα ροδόσταμο
με πότισες φαρμάκι
της παγωνιάς αητόπουλο
της ερημιάς γεράκι 

Πάρε μια βέργα λυγαριά
μια ρίζα δεντρολίβανο
μια ρίζα δεντρολίβανο
και γίνε φεγγαροδροσιά
να πέσεις τα μεσάνυχτα
στη διψασμένη αυλή σου
  Ο δενδρολίβανος http://youtu.be/g0ymhz_PO

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΚΗΠΟΣ

DSC08600

Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΗΠΟΣ SLIDESHOW

 

ο εγωιστής γίγαντας

ο εγωιστής γίγαντας

Μια διαφορετική προσέγγιση του διηγήματος του Όσκαρ Ουάιλντ, ο εγωιστής γίγαντας , επιχειρήσαμε με τα παιδιά   και μέσα από θεατρικές τεχνικές επεξεργαστήκαμε βιωματικά το κείμενο,φωτίσαμε τις πλευρές του,συγκινηθήκαμε και το απολαύσαμε.

Δείτε την προσπάθειά μας!!!

Να και το περίγραμμά μας!!

IMG_4126 IMG_4127 IMG_4131 IMG_4128

δημιουργια χαικου

4/2/14

俳句

(… στα ιαπωνικά)

Τo χαϊκού είναι μια  ιαπωνική ποιητική φόρμα. Ένα χαϊκού έχει 17 συλλαβές και αποτελείται από 3 στίχους των 5,7 και 5 συλλαβών, χωρίς ομοιοκαταληξία.

Χαϊκού έχουν γράψει ποιητές από όλο τον κόσμο, όπως και ο Γιώργος  Σεφέρης.

“Στάξε στη λίμνη 
μόνο μια στάλα κρασί 
και σβήν’ ο ήλιος”

———————

IMG_4091IMG_4092

IMG_4096IMG_4111

IMG_4112IMG_4113

IMG_4094IMG_4093

Τα παιδια ζωγραφιζουν στον τοιχο

»Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο»λέει το πολύ όμορφο τραγούδι του Χατζηνάσιου που το τραγουδάει υπέροχα η Τάνια  Τσανακλίδου.Εμείς όμως δεν ζωγραφίσαμε στους τοίχους αλλά σε χαρτιά,στον υπολογιστή και θυμηθήκαμε και παλιότερες χειροτεχνίες!Έτσι ντύσαμε ζωγραφικά το τραγούδι και το κάναμε βιντεάκι. Χαρείτε το!!!

Τοσο χιονι δεν ξαναγινε

4/2/14

Χαρείτε τις χειμωνιάτικες δημιουργίες μας στο smilebox και απολαύστε χιόνι!!!

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

21/1/14

ΤΟΣΟ  ΧΙΟΝΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ!

Σαν δημοσιογράφοι κάναμε μετάδοση του κατάλευκου σκηνικού της Σκύρου στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού!!!

IMG_4026

IMG_3999

IMG_3983

Με αφορμή το μάθημά μας φτιάξαμε και τα  δικά μας πρωτοσέλιδα!! Χαρείτε τα!

IMG_4000

IMG_3986

IMG_3987

IMG_3988

IMG_3989

IMG_3984IMG_3997IMG_3985

ενα φυλλο που το ελεγαν φρεντυ

22/1/14

ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ ΦΡΕΝΤΥ

9fb98-25ce25a625ce25a525ce259b25ce259b25ce259f

Ο Φρέντυ, το  φύλλο ενός δέντρου, μεγαλώνει και χαίρεται τις αλλαγές της ζωής. Καθώς βιώνει τις αλλαγές του φθινοπώρου, δεν καταλαβαίνει και φοβάται  το  θάνατο.

Ο Ντάνιελ, ένα άλλο  φύλλο, του μιλάει για τους σκοπούς της ζωής, τις αλλαγές της και το θάνατο.

Παρακάτω χαρείτε ένα ωραίο βιντεάκι με την ιστορία του!

 Γράψαμε την ιστορία του  Φρέντυ έτσι όπως  την διηγήθηκε ένα πουλάκι  που έζησε στο δέντρο, στα παιδιά του.

IMG_4008

IMG_4001IMG_4011IMG_4008

 

 
Γράψαμε σε φυλλάδιο για την ιστορία του Φρέντυ και τον ζωγραφίσαμε και στις 4 εποχές!!
IMG_4015
IMG_4020IMG_4021
IMG_4018IMG_4019
IMG_4016IMG_4017