β επιπεδο-εξετασεις

 

 

 

ισοδυναμα κλασματα

ΣΕΝΑΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Β ΤΑΞΗ  ΕΔΩ

Β  ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

προπαιδεια

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Β  ποιος είσαι τι κάνεις;

 

 άξονας σεναρίου


Δυναμικά εργαλεία

 

 • Η χρήση του «Wiki» αξιοποιείται σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου, σαν μέσο αλληλεπίδρασης μαθητών και εκπαιδευτικού, όπου τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως τυχόν εργασίες τους που έμειναν ημιτελείς στο σχολικό εργαστήριο. Στο χώρο αυτό, περιέχονται δραστηριότητες, οδηγίες και ερωτήματα για το αντίστοιχο αντικείμενο συζήτησης. Ακόμη υπάρχουν και υπερσύνδεσμοι, όπου οδηγούν σε κείμενα, πηγές πληροφόρησης και φύλλα εργασίας για τους μαθητές. Το «Wiki» ευνοεί την ανάπτυξη ομαδικών εργασιών και αποτελεί ένα μέσο συγγραφής και δημοσίευσης των απόψεών τους. Τέλος, αποτελεί ένα μέσο αξιολόγησης καθώς επιτρέπει στο μαθητή να αξιολογεί και να αυτοαξιολογείται για την επίτευξη ποικίλων μαθησιακών στόχων.

 

 •  Μέσα από έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη (Inspiration), οι μαθητές μαθαίνουν για τα επίπεδα σχήματα και προσθέτουν δικά τους παραδείγματα για το καθένα από αυτά.

 

 • Η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται από την εκπαιδευτικό ως ένα συμπληρωματικό – βοηθητικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται στους μαθητές, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, ειδικά όταν συνδυάζει και τη χρήση πολυμέσων. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με την ιστοσελίδα και να λάβει εκπαιδευτικό υλικό, όποια στιγμή κρίνει αυτός κατάλληλη, επιμηκύνοντας το χρόνο επαφής του με το γνωστικό αντικείμενο. Καθοριστικό ρόλο παίζει η εκπαιδευτικός, καθώς είναι αυτή που σχεδιάζει και υλοποιεί την ιστοσελίδα και παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους μαθητές του, τους καθοδηγεί και τους αναθέτει διάφορες δραστηριότητες. Στο συγκεκριμένο σενάριο, η εκπαιδευτικός δημιουργεί για τις ανάγκες του σεναρίου μια ιστοσελίδα που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό, όπως πληροφορίες, εικόνες για παρατήρηση και συζήτηση και παρουσιάσεις Prezi. Επίσης, η χρήση πολυμέσων όπως εικόνες, βίντεο και ήχο, προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών και τους εμπλέκουν δυναμικά στη διδακτική πράξη ακόμα και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

 

 • Το ιστολόγιο (Blog) είναι ένας οργανωμένος χώρος όπου περιέχει καταχωρήσεις ταξινομημένες με χρονολογική σειρά. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται στην παιδαγωγική διαδικασία για να ενισχύσει τη διδασκαλία, λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας που προσφέρει για ομαδική εργασία. Αποτελεί ένας χώρος προσωπικής έκφρασης και ένας καλός τρόπος για ενθάρρυνση συμμετοχής στο δίκτυο. Η δυνατότητα ομαδικής επεξεργασίας και επικοινωνίας που προσφέρει, το κάνει ιδανικό για το συντονισμό της εργασίας των μαθητών. Ένα ιστολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό με δύο τρόπους, είτε σαν αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού είτε σαν ηλεκτρονικός χώρος εργασίας και έκφρασης από τους μαθητές. Στο συγκεκριμένο σενάριο, το blog δημιουργείται από την εκπαιδευτικό, η οποία αναρτά πρόσθετες πηγές, εικόνες, ανακοινώσεις, οδηγίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες, προτάσεις για διάβασμα και βίντεο που βοηθούν στην υλοποίηση του σεναρίου.

 

 • Το Google Docs είναι μια εφαρμογή του Web 2.0, που διαθέτει τα χαρακτηριστικά του CloudComputing. Είναι μία ελεύθερη υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων, όπου επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία συνεργατικών εγγράφων και διαμερισμού τους σε όσους έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και συγγραφής από τη δημιουργό. Προσφέρει πολύ μεγάλη ευελιξία καθώς οι χρήστες μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα στα παραγόμενα έγγραφα και να παρακολουθούν την ιστορικότητα των αλλαγών που γίνονται. Είναι μια εφαρμογή όπου δε χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στο συγκεκριμένο σενάριο, θα χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για να γράψουν τις εντυπώσεις τους μετά από επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας.

 

Στατικά εργαλεία

 

 • Στις Ιδεοκατασκευές οι μαθητές, αφού έχουν χωριστεί σε 6 ομάδες των 3 ατόμων, θα περιγράψουν ένα ζώο που έχουν παρατηρήσει στα αρχαία νομίσματα και θα συνθέσουν όλοι μαζί την «εγκυκλοπαίδεια των ζώων».  Χρησιμοποιείται ως μέσο αυτοέκφρασης στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου. Μέσω αυτού του λογισμικού, πετυχαίνουμε μια υψηλότερου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και κατανόηση του κειμένου και της διαδικασίας γραφής.

 

 • Το Tux paint είναι ένα λογισμικό ζωγραφικής για τα παιδιά ηλικίας από 3 ως 12 ετών. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει , οι μαθητές χωρισμένα σε ομάδες, δημιουργούν από ένα μοτίβο, το εκτυπώνουν και συνθέτουν το «χαλί της τάξης».

 

 • Το λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης Hot potatoes, χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών από την εκπαιδευτικό, με τη δημιουργία άσκησης που αναφέρεται στα επίπεδα σχήματα.

 

 • Με τη χρήση του Prezi, ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων, η εκπαιδευτικός δημιουργεί θεαματικές παρουσιάσεις, διαφορετικές από τις συνηθισμένες που παρέχει το PPT. Το πλεονέκτημα είναι πως μπορούμε να τοποθετήσουμε το περιεχόμενο που θέλουμε πάνω σε μια τεράστια επιφάνεια εργασίας, αποφεύγοντας έτσι την εναλλαγή μιας σειράς διαφανειών. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει πληροφορίες για τα μυθολογικά πρόσωπα που εμφανίζονται σαν παραστάσεις στα αρχαία νομίσματα, με έναν πιο ζωντανό και παραστατικό τρόπο.

 

 • Το GCompris είναι μια συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά από 2 ως 10 ετών, όπου μπορεί να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα αλλά δε χάνουν τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό. Έτσι, ο μαθητής επιλέγοντας την εφαρμογή που αναφέρεται στα Μαθηματικά, εξασκείται στο σχεδιασμό και συμπλήρωση μωσαϊκών, με παιγνιώδη τρόπο, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τη δημιουργική του σκέψη και φαντασία.

 

 • Η χρήση του ηλεκρονικού τάνγκραμ (Sumsmath), διευκολύνει περισσότερο τους μαθητές σε σχέση με το χάρτινο τάνγκραμ, καθώς προτείνει σχήματα τα οποία περιέχουν εσωτερικές γραμμές. Έτσι, προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες πειραματισμού, απαλλαγμένοι από το φόβο του ενδεχόμενου λάθους.

 

 • Με το λογισμικό των Μαθηματικών Α΄- Β΄, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο προσφέρεται και online, τα παιδιά εξασκούνται στη σχεδίαση αντικειμένων με γραμμές, αφού πρώτα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν και να ταξινομήσουν τα διάφορα είδη γραμμών. Παράλληλα, δημιουργούν σχήματα πατώντας την επιλογή «Δημιουργίες με σχήματα», ενώ επιλέγοντας το «Νόμισμα» εξασκούνται στις συναλλαγές.

 

 • Το jgsaw creator puzzles είναι μια εφαρμογή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανεβάσει εικόνες και να δημιουργηθούν εύκολα σε κομμάτια παζλ. Έτσι, η εκπαιδευτικός, δημιουργεί μια σειρά από παζλ, στα οποία εικονίζονται διάφορα τοπόσημα του νομού και οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν τα κομμάτια. Παράλληλα, μαθαίνουν πληροφορίες για το καθένα από αυτά, πατώντας το εικονίδιο που οδηγεί στην ιστοσελίδα.

 

 • Το NVLM προσφέρει πλήθος από μαθηματικές διαδραστικές εφαρμογές για όλες τις τάξεις. Μέσα από την εφαρμογή Color Patterns, οι μαθητές αναγνωρίζουν, συμπληρώνουν και επεκτείνουν διάφορα μοτίβα. Έτσι, είναι ελεύθεροι να πειραματιστούν όσες φορές εκείνοι επιθυμούν.

 

 

 • Το SumoPaint είναι ένα online εργαλείο ζωγραφικής, για εύκολη δημιουργία και επεξεργασία εικόνων, ακόμα και για τους όχι και τόσο ταλαντούχους μαθητές. Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή, οι μαθητές σχεδιάζουν διάφορα αρχαία νομίσματα και τα επεξεργάζονται με τα εργαλεία που τους παρέχει.

 

 

 • Το Zoo Burst είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία 3D βιβλίων, δηλαδή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων ιστοριών σε ένα χώρο πολυμεσικό που ζωντανεύουν οι εικόνες και οι χαρακτήρες. Προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη είτε να ανεβάσει δικές του εικόνες είτε  να χρησιμοποιήσει πάνω από 10.000 εικόνες δωρεάν. Οι συγγραφείς ηλεκτρονικών βιβλίων μπορούν να τα μοιραστούν με τους αναγνώστες, καθώς ενσωματώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή ιστολόγιο. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας το Zoo burstδημιουργεί ένα ψηφιακό βιβλίο με το μύθο της αρπαγής της Ευρώπης , το οποίο είναι αναρτημένο στο blog της τάξης.

 

 • Με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου (Word), η εκπαιδευτικός προετοιμάζει τα φύλλα εργασίας, όπου παρουσιάζονται σαν υπερσύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του Wiki. Ο μαθητής, πατώντας πάνω στον υπερσύνδεσμο, καλείται να συμπληρώσει τις δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες εξασκείται στη χάραξη γραμμών, στη συμπλήρωση μοτίβων, στις συναλλαγές με νομίσματα και τέλος στη δημιουργία μωσαϊκών και πλακόστρωτων.

 

 • Μέσα από εννοιολογικούς χάρτες (Inspiration), που δημιουργούνται από την εκπαιδευτικό και λειτουργούν ως προοργανωτές της νέας γνώσης, οι μαθητές μαθαίνουν και σκέπτονται οπτικά. Ο συνδυασμός οπτικής και γραμμικής σκέψης βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και αυξάνει τη διατήρηση της μνήμης, αναπτύσσοντας τις οργανωτικές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα. Παρουσιάζοντας έναν έτοιμο εννοιολογικό χάρτη, οι μαθητές  γνωρίζουν τα αρχαία νομίσματα της Εύβοιας, τα παρατηρούν και τα συγκρίνουν.

 

 

Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:

 

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου με τη χρήση των ΤΠΕ, προϋποθέτει την εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν εξαιτίας του μεγάλου όγκου πληροφοριών για κάθε συγκεκριμένο θέμα, κάτι που μπορεί να καταστήσει τους μαθητές αδιάφορους, μιας και σε αυτή την ηλικία κουράζονται πολύ εύκολα. Γι’ αυτό η εκπαιδευτικός θα πρέπει να συντονίζει και να κινητοποιεί τα παιδιά συνεχώς, ώστε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

Από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά βλέπουν, χρησιμοποιούν και έρχονται σε επαφή με διάφορα αντικείμενα που έχουν σχήμα γεωμετρικό. Ωστόσο, ίσως δυσκολευτούν στον εντοπισμό και στην αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων σε έργα λαϊκής τέχνης καθώς μπορεί να απεικονίζονται ακόμη και αντίστροφα. Εδώ η εκπαιδευτικός πρέπει να τα καθοδηγήσει σωστά ώστε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμη οι μαθητές μπορεί να δυσκολευτούν στη χάραξη γραμμών και στην ταξινόμησή τους σε κατηγορίες. Όμως σίγουρα μέσα από το λογισμικό των Μαθηματικών Α΄- Β΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με την εφαρμογή NVLM, οι μαθητές θα εξοικειωθούν στο σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων, στη χάραξη γραμμών και στην επέκταση μοτίβων, αφού περιγράψουν και αναγνωρίσουν πρώτα τον κανόνα που διέπει. Τέλος, τα παιδιά ίσως δυσκολευτούν να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, καθώς κάποιοι θα έχουν την τάση να μονοπωλούν τη χρήση του υπολογιστή. Και εδώ βέβαια η εκπαιδευτικός θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν τον εαυτό τους ως μέλη μιας ομάδας και να αναπτύξουν το αίσθημα της συλλογικής και προσωπικής ευθύνης.

 

 

 

 

 

 

 

    
 Θέματα σεναρίων πιστοποίησης ΠΕ70, ΠΕ60 εδώ   και 

εδώ

 Θέματα σεναρίων πιστοποίησης κατά τάξη εδώ 
 Υπόδειγμα δομής σεναρίου πιστοποίησης εδώ 
  Άξονες περιγραφής σεναρίου πιστοποίησης εδώ 
  Ερωτήσεις πιστοποίησης γενικού μέρους  εδώ 
  Ερωτήσεις πιστοποίησης ειδικού μέρους ΠΕ 60/70 εδώ 
  Κατάλληλα λογισμικά για Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία εδώ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1. Προτεινόμενες εφαρμογές για συγγραφή σεναρίου ανά γνωστικό αντικείμενο Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ 
2. Περιληπτική περιγραφή εφαρμογών για την συγγραφή σεναρίου Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ 
3. Περιληπτική αναφορά στις θεωρίες μάθησης Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ
4. Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ. γνωστικών αντικειμένων για συγγραφή σεναρίου Κατεβάστε τον συμπιεσμένο φάκελο πατώντας εδώ

 

 

   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ 60 / 70 ΜΕ HOT POTATOES

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ _ ΜΕΡΟΥΣ ΠΕ 60_70.rar

 

 150 Ερωτήσεις ειδικού μέρους ΠΕ60-70 online   (Σαλονικίδης) 

 85 Eρωτήσεις Γενικού Μέρους ΠΕ60-70 (Σαλονικίδης)  

 Ερωτήσεις Πιστοποίησης Ειδικού Μέρους ΠΕ60-70 (Οργανόπουλος)    

 

 

 

Κατεβάστε το αρχείο rar στο PC σας, τοποθετήστε το σε ένα φάκελο που θα δημιουργήσετε στην επιφάνεια εργασίας και αποσυμπιέστε το εκεί. Ο φάκελος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ 60/70 περιέχει τρία αρχεία ιστοσελίδων με τις ερωτήσεις του γενικού και ειδικού μέρους. Ανοίξτε με τη σειρά τις ιστοσελίδες και ασκηθείτε.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s