Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ

Φέτος στο πρώτο τρίμηνο στα πλαίσια υλοποίησης της επιμόρφωσης “β΄επιπέδου για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη”, εφαρμόστηκε στην τρίτη τάξη στο Γ1 τμήμα, το εκπαιδευτικό σενάριο “ Ο τόπος μας μια ζωγραφιά… Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σπουδών αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά στην γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος, την  παραγωγή γραπτού λόγου ,τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την διαχείριση της πληροφορίας εντοπίζοντάς την μέσα από το διαδίκτυο και αξιοποιώντας τη .Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία   με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  χρησιμοποιώντας :

 • Το «Ψηφιακό Σχολείο»
 • Λογισμικά γενικής χρήσης:επεξεργαστής κειμένου Word, λογισμικό γραφικών RNA, λογισμικό επεξεργασίας κινούμενης εικόνας με ήχο Windows Movie Maker
 • Σύστημα Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (XMind)
 • Το διαδίκτυο
 • Προσωπικό ιστολόγιο
 • Λογισμικά οπτικοποίησης και προσομοίωσης ( Google earth/maps, πολυχάρτες)
 • Υπηρεσία δημιουργίας ερωτηματολογίου με επεξεργασία στατιστικών αποτελεσμάτων Google forma

Το σενάριο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος ,της Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. Διδακτικοί στόχοι Α .Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Οι μαθητές θα πρέπει:

 • Να προσεγγίσουν την ποικιλία του φυσικού τοπίου της Ελλάδας μέσα από φωτογραφίες και προσωπικές εμπειρίες
 • Να προβληµατιστούν για το ρόλο του φυσικού περιβάλλοντος στην επιλογή του τόπου και του τρόπου διαµόρφωσης και ανάπτυξης των οικισµών.
 •  Να συγκρίνουν κατοικίες
 • Να διακρίνουν τα δημιουργήματα της φύσης από τα δημιουργήματα του ανθρώπου.
 • Να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά σημεία από την επέμβαση του ανθρώπου στη φύση.
 • Να προτείνουν τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Να ασκηθούν στη χρήση χαρτών.
 • Να  χρησιμοποιήσουν συμβολικές αναπαραστάσεις στις δραστηριότητες του διαδραστικού βιβλίου.
 • Να κάνουν χρήση συγκεκριμένων γεωγραφικών όρων ονομάζοντάς τους
 • Να αναγνωρίζουν στο γεωμορφολογικό χάρτη τους γεωγραφικούς όρους.

Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών Οι μαθητές:

 •  Να ασκηθούν στην αναζήτηση μέσα στο ψηφιακό βιβλίο και στο διαδίκτυο (ψηφιακό λεξικό).
 • Να δημιουργήσουν συνεργατικά κείμενα στον επεξεργαστή κειμένου
 • Να δημιουργήσουν ένα τοπίο με το πρόγραμμα ζωγραφικής
 •  Να δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη που να καταδεικνύει τις ασχολίες των κατοίκων σε ορεινούς, πεδινούς και παραθαλάσσιους τόπους
 •   Να παρουσιάσουν  τις εργασίες τους συνολικά(πρόγραμμα παρουσίασης)
 •   Να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δημιουργίας ερωτηματολογίου με επεξεργασία στατιστικών αποτελεσμάτων Google forma

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Οι μαθητές:

 •  Να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν ώστε να επιτύχουν τους προτεινόμενους στόχους
 •   Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη την κριτική τους ικανότητα και ασφαλώς τη φαντασία τους
 •  Να διασκεδάσουν
 •  Να νιώσουν το αίσθημα της ικανοποίησης από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Τα φύλλα εργασίας των παιδιών καθώς και οι εργασίες τους παρατίθενται  παρακάτω: Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Μέσα από συζήτηση καθορίζονται οι ρόλοι και επιλέγεται η ονομασία της ομάδας.

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ¨  Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα
ΕΝΑς
. Στην αρχή  προβάλλονται οι εικόνες διαφορετικών τοπίων της Ελλάδας από το  πρώτο κεφάλαιο της ενότητας 2: «Ο τόπος μας» του διαδραστικού βιβλίου μαθητή από το ψηφιακό σχολείο. Οι μαθητές με έναυσμα τις εικόνες αυτές καλούνται να παρουσιάσουν τον τόπο καταγωγής τους ή άλλους τόπους που έχουν επισκεφτεί. Στη συνέχεια στρέφονται στον υπολογιστή της ομάδας τους  στην οθόνη του οποίου  προβάλλεται το 1ο φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες: α) Παρατήρηση εικόνων από διάφορα τοπία της Ελλάδας,β) Κατάταξη εικόνων από διάφορα τοπία στις κατηγορίες: ορεινά, πεδινά, παραθαλάσσια, γ) Παρατήρηση τοπίων των τριών αυτών κατηγοριών τοπίων και καταγραφή των χαρακτηριστικών τους.

ς

Δείτε κάποια αποτελέσματα από τις εργασίες των μαθητών!

φώτο τόπος

 

2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Πόλεις και χωριά του τόπου μας

πόλεις

Οι μαθητές  στο 2ο κεφάλαιο της ενότητας  αντλούν πληροφορίες  σχετικά με τις ασχολίες των κατοίκων  διαφόρων περιοχών. Κατόπιν στρέφονται  στον υπολογιστή της ομάδας τους  στην οθόνη του οποίου  προβάλλεται το 2ο φύλλοεργασίας το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες. Οι μαθητές έχοντας εξοικειωθεί με το λογισμικό χαρτογράφησης (XMind) αναπαριστούν τις κατηγοριοποιήσεις των ασχολιών των κατοίκων ορεινώνπεδινών καιπαραθαλάσσιων τόπων σε έναν εννοιολογικό χάρτη. (1η δραστηριότητα) . Κατόπιν επιλέγουν τους  υπερσυνδέσμους της 2ης δραστηριότητας και βλέπουν εικόνες από κατοικίες από διάφορες περιοχές. Στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγουν τους υπερσυνδέσμους της 3ης δραστηριότητας και βλέπουν βίντεο από το you tube όπου παρουσιάζονται δραστηριότητες γεωργίας, αλιείας και κτηνοτροφίας. Τέλος οι μαθητές γνωρίζουν το λογισμικό γραφικών (RNA) και αφού πειραματιστούν για λίγο ζωγραφίζουν διάφορα τοπία. (4η δραστηριότητα) Εκτυπώνουν τις εργασίες τους, οι οποίες αναρτώνται στο φελλοπίνακα της τάξης.  

DSC08548DSC08549

 • Εικόνες από ασχολίες των κατοίκων των περιοχών αυτών.

ξυλοκοποςβοσκοςτυροκομοςψαράς

3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
δημιουρ
Με την καθοδήγηση του 3ου φύλλου εργασίας οι μαθητές  μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου βλέπουν εικόνες από αλλαγές στην επιφάνεια της Γης που έχει κάνει η φύση ή ο άνθρωπος. (1η δραστηριότητα)  Στη συνέχεια επιλέγουν τον υπερσύνδεσμο της  2ης δραστηριότητας και παρακολουθούν ένα εντυπωσιακό βίντεο από το you tube όπου παρουσιάζονται ορισμένες από τις σπουδαιότερες ανθρώπινες κατασκευές. Κατόπιν συμπληρώνουν ένα κουίζ. (3η δραστηριότητα). Τέλος δημιουργούν ένα έγγραφο στο WORD επιλέγοντας  ένα από τα δύο μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας: την Αττική οδό ή το Διεθνή Αερολιμένα: «Ελευθέριος Βενιζέλος»  

αεροδρομιο

ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΜΑΣ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
 ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
 ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
 ΕΝA MEΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον”
ενδιαφερ
Το διαδραστικό βιβλίο χρησιμοποιείται και  πάλι σαν αφόρμηση προσφέροντας πλούσιο υλικό για ενημέρωση και προβληματισμό. Μας  απασχολεί το περιβάλλον και τα προβλήματά του. Η  1η δραστηριότητα του  4ου φύλλου εργασίας καθοδηγεί τους μαθητές να μπουν στο διαδραστικό βιβλίο και να διαβάσουν κείμενα όπου παρουσιάζονται σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ακολουθεί γόνιμη συζήτηση όπου οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τέλος καλούνται να γράψουν στον επεξεργαστή κειμένου τις προτάσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος. (2η δραστηριότητα)  

ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τρόπους προστασίας περιβάλλοντος
5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ο χάρτης μια εικόνα του τόπου μας”
  χαρτης
Με την καθοδήγηση του 5ου φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου με τη βοήθεια των λογισμικών οπτικοποίησης και προσομοίωσης ( Google earth/maps) παρατηρούν την απεικόνιση μιας περιοχής της Αθήνας σε δύο και τρεις διαστάσεις ( 1η δραστηριότητα),εντοπίζουν περιοχές στο χάρτη , φτιάχνουν τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο (2ηδραστηριότητα) , συμπληρώνουν το υπόμνημα ενός χάρτη (3η δραστηριότητα) και τέλος παρακολουθούν ένα βίντεο από το you tube με μία εντυπωσιακή τρισδιάστατη απεικόνιση της Ακρόπολης.(4η δραστηριότητα) του λογισμικού Google maps

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ”Ένας  χάρτης μας πληροφορεί” (α)

ενας χαρτης

Με την καθοδήγηση του 6ου φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου μέσα από ένα παιχνίδι ανακαλύπτουν τους γεωγραφικούς όρους της ξηράς ( 1η δραστηριότητα), αναζητούν πληροφορίες μέσα από ψηφιακούς πολυχάρτες (2η δραστηριότητα) και βλέπουν βίντεο όπου παρουσιάζονται από ψηλά οι οροσειρές και οι πεδιάδες της πατρίδας μας.(3ηδραστηριότητα)  Τέλος φτιάχνουν με πλαστελίνη προπλάσματα τοπίων όπου απεικονίζονται βασικοί γεωγραφικοί όροι οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης αυτής της ενότητας.(4η δραστηριότητα)  

IMG_3929IMG_3928IMG_3927IMG_3915IMG_3914IMG_3911IMG_3910IMG_3909 

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ “  ”Ένας  χάρτης μας πληροφορεί” (β
)χαρτ
Με την καθοδήγηση του 7ου φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο  διαδραστικό  βιβλίο όπου μέσα από ένα παιχνίδι ανακαλύπτουν τους γεωγραφικούς όρους της θάλασσας ( 1η δραστηριότητα), μαθαίνουν για τη διώρυγα της Κορίνθου παρακολουθώντας μία παρουσίαση ( 2η δραστηριότητα), και παρακολουθούν βίντεο όπου παρατηρούν από ψηλά τις ελληνικές θάλασσες ( 3ηδραστηριότητα). Τέλος φωτογραφίζουν τα  προπλάσματά  τους και φτιάχνουνμια παρουσίαση στο Windows Movie Maker. ( 4η δραστηριότητα).

7ο φύλλο εργασίας movie maker

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Ανασκόπηση ενότητας Ο τόπος μου
 “ο τοπ
Με την καθοδήγηση του 8ου  φύλλου εργασίας οι μαθητές μπαίνουν στο διαδραστικό  βιβλίο όπου μέσα από ένα παιχνίδι ξαναθυμούνται τους γεωγραφικούς όρους της ξηράς και της θάλασσας ( 1η δραστηριότητα), αντιστοιχίζουν τα σύμβολα του υπομνήματος ενός χάρτη με τις ερμηνείες τους και ασκούνται σε παιχνίδι μνήμης με τα σύμβολα του χάρτη ( 2η δραστηριότητα). Τέλος συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο με επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός σε Google forma και το έχει αναρτήσει στο  ιστολόγιό του.  

8ο φύλλο εργασίας

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ:
 ΣΟΥΠΕΡ ΟΜΑΔΑ
 ΑΠΙΘΑΝΟΙ    

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s