οι τρεις ιεραρχες

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 14/9/15 η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου δεν θα λειτουργήσουν πρόσωρινά  μέχρι την τοποθέτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δημοτικό

 

 

Ενότητα 2: Κατοικία

Picture


Στόχοι ενότητας

Ενότητα 2: Κατοικία

 • Πώς περιγράφουμε ένα κτίσμα
 • Ποιος είναι ο ρόλος του επιθέτου σε ένα περιγραφικό κείμενο
 • Ποιες λέξεις ή φράσεις δηλώνουν τόπο
 • Με τις αγγελίες
 • Με τις ελλειπτικές προτάσεις
 • Με τα αριθμητικά επίθετα / αριθμητικά ουσιαστικά
 • Με τις συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα
 • Με την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος

Picture


Picture


Κωστής Παλαμάς


01:36
01:39
Ύμνος των ΑιώνωνΑπαγγέλει ο Κωστής Παλαμάς


Picture


PictureΤοπικοί προσδιορισμοί

Η περιγραφή σχετίζεται γενικά με το χώρο, γι΄αυτό, όταν περιγράφουμε κάτι, συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε λέξεις ή φράσεις που φανερώνουν τόπο – το πού βρίσκεται αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τοπικούς προσδιορισμούς όπως:
Τοπικά επιρρήματα (άκλιτες λέξεις που δηλώνουν τόπο), όπως τα: πάνω, κάτω, εδώ, εκεί, αλλού, κάπου, παντού, μέσα, δεξιά, αριστερά, μπροστά, από, πίσω, πλάι, δίπλα, ψηλά, χαμηλά, κοντά, απέναντι, γύρω, τριγύρω, ολόγυρα, ανάμεσα, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, κ.ά.
Φράσεις με προθέσεις που δηλώνουν τόπο και οι οποίες συνήθως σχηματίζονται με τις προθέσεις:-        από (π.χ. Ξεκίνησε πρωί από το χωριό.)
–        ίσαμε (π.χ. προχώρησαν ίσαμε το σπίτι εκείνο.)
–        κατά (π.χ. Πάω κατά την πλατεία.)
–        μέχρι (π.χ. Πάω μέχρι την πλατεία.)
–        προς (π.χ. Προς τα δεξιά βλέπετε το σαλόνι.)
–        σε (π.χ. Προχώρησαν σε άλλο δωμάτιο.)
–        ως (π.χ. Προχώρησε ως το τέρμα του δρόμου.)

Picture


Επίθετα


 • Είναι οι λέξεις που συνοδεύουν τα ουσιαστικά και μας λένε κάθε φορά πώς ακριβώς είναι το ουσιαστικό, δηλαδή τι ποιότητα ή ιδιότητα έχει.
 • Τα επίθετα είναι πολύ χρήσιμα γιατί μας βοηθούν να ξεχωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε κάθε φοράγια τι είδους/ λογής ουσιαστικό μιλάμε.
 • Τα επίθετα παίρνουν το γένος των ουσιαστικών που προσδιορίζουν. Έτσι έχουν τρία γένη, το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο που έχουν ξεχωριστές καταλήξεις το καθένα.

Picture


Κ. Π. Καβάφης


Φύλλα εργασίας

Picture


Picture


Picture

Picture

Picture

Αγγελία…

…είναι η μετάδοση μιας είδησης ή πληροφορίας με την οποία γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό κάποιο πράγμα ή γεγονός, όπως για παράδειγμα η πώληση ή η αγορά ενός οικοπέδου, η εύρεση εργασίας κ.ά.

Μαθαίνουμε για τις
μικρές αγγελίες


Picture

Ελλειπτικές προτάσεις


Ελλειπτική λέγεται η πρόταση, όταν κάποιος από τους βασικούς όρους (Υποκείμενο, Ρήμα) λείπει, γιατί εννοείται εύκολα. Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε κυρίως ελλειπτικές προτάσεις.
Τι κάνεις;    Λείπει το υποκείμενο εσύ
Είμαι καλά.  Λείπει το υποκείμενο εγώ (Λείπει και το υποκείμενο εγώ και το ρήμα είμαι)
Εσύ;            Λείπει το ρήμα τι κάνεις

Picture

Picture

Αρκτικόλεξα ή ακρωνύμια είναι οι συντομευμένες γραφές ορισμένων φράσεων που σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα των φράσεων αυτών, οι οποίες συνήθως δηλώνουν ονομασίες συλλόγων, οργανισμών, πολιτικών κομμάτων κλπ.Τα αρκτικόλεξα γράφονται με κεφαλαία γράμματα και χωρίς τελεία ανάμεσά τους, εκτός αν μια λέξη αποδίδεται με δύο γράμματα στο αρκτικόλεξο.ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών)ΕΛ.ΤΑ. (Ελληνικά Ταχυδρομεία)

Picture

Συντομογραφίες ονομάζονται οι συντομευμένες γραφές ορισμένων λέ­ξεων που χρησιμοποιούμε συχνά στο λόγο και οι οποίες, αντί να γράφο­νται ολόκληρες, γράφονται για συντομία κομμένες με ορισμένο τρόπο.Στις συντομογραφίες είτε παραλείπονται κάποια γράμματα από τη μέση της λέξης, και τότε διατηρούνται εκτός από το αρχικό και το τελικό της γράμμα και μερικά άλλα από τη μέση, σύμφωνα κυρίως(π.χ. Δίδα, δηλα­δή δεσποινίδα), είτε παραλείπεται το τελευταίο μέρος της (π.χ. βλ., δηλα­δή βλέπε) – στην περίπτωση αυτή συνήθως η λέξη κόβεται σε σύμφωνο.

Picture

Picture

Τα αριθμητικά είναι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς και διακρίνονται σεαριθμητικά ουσιαστικά και αριθμητικά επίθετα.

a) Τα αριθμητικά ουσιαστικά είναι περιληπτικά ουσιαστικά που φανερώνουν ένα πλήθος ανθρώπων ,ζώων, πραγμάτων. Έχουν καταλήξεις –άδα και –αριά.
Π.χ.

 • Αγόρασα μια δωδεκάδα αβγά.
 • Στο δρόμο έπαιζαν καμιά δεκαριά παιδιά.
Τα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς λέγονται αριθμητικά. 
Τα αριθμητικά επίθετα ανάλογα με τη σημασία τους χωρίζονται σε απόλυτα,τακτικάπολλαπλασιαστικά και αναλογικά 
αριθμητικά.

Picture


Picture

Picture

00:00
00:00
Η αγάπη που μένει πολυκατοικίαΜ.Χατζηγιάννης

Bruno bozzetto NeuroPicture

____________________________________________________________________________________

Picture

Πολυκατοικία

Picture

Η πολυκατοικία είναι κτίριο με πάνω από 2-3 ορόφους το οποίο χρησιμεύει για κατοικία περισσοτέρων από μια οικογενειών (πολύ-κατοικία). Στην Ελλάδα, οι πολυκατοικίες έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς μετά την δεκαετία του 1960, παρέχοντας στους οικοπεδούχους καλή εκμετάλλευση του οικοπέδου τους (σύστημα αντιπαροχής), στους εργολάβους / κατασκευαστές σημαντικά κέρδη και στους κατοίκους μια σχετικά οικονομική λύση για κατοικίες σε αστικά κέντρα, με σύστημα κεντρικής θέρμανσης.Μειονεκτήματα των πολυκατοικιών είναι η έλλειψη ιδιωτικής ζωής λόγω προβλημάτων ηχομόνωσης, δυσκολία στην συντήρηση οικιακών ζώων και γενικά έλλειψη αυτονομίας ιδίως στα θέματα των κοινοχρήστων.Σημαντικά μέρη των πολυκατοικιών εκτός των διαμερισμάτων είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, οι θέσεις στάθμευσης, οι αποθήκες, το υπόγειο, η πιλοτή, το ρετιρέ, το δώμα, ο ανελκυστήρας και το σύστημα κεντρικής θέρμανσης.Η διαχείριση των κοινοχρήστων των πολυκατοικιών γίνεται είτε από έμμισθο – υπάλληλο ή εταιρεία είτε, συνηθέστερα, από εκλεγμένο διαχειριστή, με θητεία ενός ή περισσοτέρων ετών. Η Γενική Συνέλευση Ιδιοκτητών είναι το όργανο που παίρνει σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση της κάθε πολυκατοικίας.


____________________________________________________________________________________

Picture

Λόγια κλίση θηλυκών σε-ος

α) Τα ιδιόκλιτα θηλυκά σε -ος είναι:1. ΟΞΥΤΟΝΑ (τονίζονται στη λήγουσα), π.χ. οδός.
2. ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ (τονίζονται στη παραλήγουσα), π.χ. ψήφος.
3. ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ (τονίζονται στην προπαραλήγουσα), π.χ. ερήμος.
β) Τα οξύτονα και τα παραξύτονα τονίζονται σε όλες τις πτώσεις εκεί που τονίζονται και στην ονομαστική ενικού:
η συνοδός, της συνοδού…
η ψήφος, της ψήφου…
Αντίθετα τα προπαροξύτονα στην γενική ενικού και πληθυντικού και στην αιτιατική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο κατά μια συλλαβή:
η είσοδος, της εισόδου

Picture

Θηλυκά σε -η (αρχαιόκλιτα)

α) Στον ενικό τα αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά σε κλίνονται όπως όλα τα θηλυκά σε , με τη διαφορά ότι στη γενική σχηματίζουν δύο τύπους.
Π.χ. της τάξης και της τάξεως
β) Στον πληθυντικό παρουσιάζουν κάποιες διαφορές και ακολουθούν την αρχαία κλίση. Για αυτό οωομάζονται αρχαιόκλιτα.
Τη γενική σε –εως τη συναντάμε σε παλιά κείμενα και σε επίσημες ανακοινώσεις. Δε χρησιμοποιείται συνήθως στον καθημερινό λόγο.
 • Όταν σχηματίζουν  γενική σε –εως, λέξεις με περισσότερες από δύο συλλαβές, μεταφέρουν τον τόνο στην επόμενη συλλαβή.
Π.χ. της κυβέρνησης/της κυβερνήσεως

Picture


Picture

Ορθογραφία 1ης ενότητας


 

Τρεις Ιεράρχες!

Γιορτάζει  το σχολείο
Πολλούς μεγάλους Ιεράρχες έχει η Εκκλησία μας. Ξεχωριστά όμως γιορτάζει τρεις: Το Μέγα Βασίλειο το Γρηγόριο  Θεολόγο (Ναζιανζινό) και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο.
Καθένας έχει τη δική του γιορτή, αλλά και τους τρεις μαζί τους γιορτάζουμε στις 30 Ιανουαρίου, γιατί έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα: Ζούσαν απλή ζωή χωρίς πολυτέλειες. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στους φτωχούς συνανθρώπους τους και στους δυστυχισμένους. ήταν και οι τρεις σοφοί. Αγάπησαν τα γράμματα και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων.
Έγιναν μεγάλοι – πολύ μεγάλοι – δάσκαλοι, πραγματικοί φωστήρες. Αλλά και σπουδαίοι ρήτορες. Για τη σοφία τους και την καλοσύνη τους, ο λαός τους εκτιμούσε και τους αγαπούσε.
Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι γιορτή των δασκάλων και των μαθητών, των σχολείων και των γραμμάτων, των βιβλίων και της μάθησης.
Τι κι αν πέρασαν τόσα χρόνια από τότε που έζησαν: Το παράδειγμά τους είναι πάντα νέο, πάντα φωτεινό για να μας δείχνει το δρόμο.
Εκτύπωσε και χρωμάτισε τους τρεις Ιεράρχες.

Δείτε ένα αφιέρωμα στους Τρεις Ιεράρχες

 

τρεις ιεράρχες

 

 

αρχαία β γυμνασίου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s